Zorgtoeslag aanvragen

In Nederland kunnen inwoners met een Nederlandse zorgverzekering zorgtoeslag aanvragen. De zorgtoeslag krijgt u uitgekeerd van de belastingdienst. Het betreft een financiële bijdrage vanuit de overheid voor inwoners van Nederland met een lager inkomen. De zorgtoeslag moet er aan bijdrage om de verplichte zorgverzekeringspremie te kunnen betalen.

Voorwaarde ontvangen zorgtoeslag

De zorgtoeslag is zoals hier boven genoemd bedoelde voor inwoners van Nederland met een lager inkomen.  Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag zult u daarom aan een aantal voorwaardes moeten voldoen.

  • Uw inkomen mag niet te hoog zijn.
    Voor het jaar 2018 geldt dat u een maximum inkomen mag hebben van €28.720,-. Wanneer u een toeslagpartner heeft mag uw gezamenlijk inkomen in 2018 niet hoger zijn dan; €35.996,-.
  • Uw vermogen mag niet te hoog zijn.
    Het maximum vermogen dat u 1 januari 2018 mag bezitten om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag is; €113.415,-. Wanneer u een toeslagpartner heeft mag u gezamenlijk vermogen niet hoger zijn dan; €143.415,-.
  • U bent minimaal 18 jaar of ouder.
    Vanaf 18 jaar dient u zelf een zorgverzekering te hebben en kunt u ook zorgtoeslag aanvragen. De aanvraag voor uw zorgtoeslag kunt u al indienen voor uw 18e verjaardag. De toeslag word voor het eerst uitgekeerd in de maand dat u 18 bent geworden.
  • U bent een Nederlandse burger of bent in het bezit van een geldige Nederlandse verblijfsvergunning.

Voor uitzonderingen of informatie over zorgtoeslag wanneer u militair, gedetineerd, gemoedsbezwaard of een buitenlandse student bent, kunt u terecht op de website van de belastingdienst of bij één van onze belastingadviseurs partners. Hier kunt u ook voor vragen over zorgtoeslag terecht wanneer u in het buitenland woont of werkt.

Mochten er nog andere vragen omtrent het aanvragen van uw zorgtoeslag zijn, dan kunt u zich melden bij de belastingdienst of één van onze partners.